Tytuł / przedmiot przetargu

Dostawa wraz z depozytem endoprotez: stawu biodrowego, stawu kolanowego, stawu barkowego, implantów traumatologii sportowej oraz użyczenia zestawów instrumentariów wraz z napędami do endoprotez dla Jednostek GK Grupa Nowy Szpital Holding.

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1 z dnia 15 grudnia 2022 r.:

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Organizatora postępowania, tj. Grupa Nowy Szpital spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 23 grudnia 2022 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 23 grudnia 2022 r. o godz.: 12.30.

Zapytania dotyczące warunków postępowania można składać do dnia 21 grudnia 2022 r. do godz. 13.00.

Zmiana nr 2 z dnia 21 grudnia 2022 r.:

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Organizatora postępowania, tj. Grupa Nowy Szpital spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 30 grudnia 2022 r. o godz.: 12.30.

Zapytania dotyczące warunków postępowania można składać do dnia 27 grudnia 2022 r. do godz. 13.00.

Zmiana nr 3 z dnia 29 grudnia 2022 r.:

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Organizatora postępowania, tj. Grupa Nowy Szpital spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 4 stycznia 2023 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 4 stycznia 2023 r. o godz.: 12.30.

Zapytania dotyczące warunków postępowania można składać do dnia 30 grudnia 2022 r. do godz. 13.00.

Zmiana nr 4 z dnia 3 stycznia 2023 r.:

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Organizatora postępowania, tj. Grupa Nowy Szpital spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 10 stycznia 2023 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 10 stycznia 2023 r. o godz.: 12.30.

Zapytania dotyczące warunków postępowania można składać do dnia 4 stycznia 2023 r. do godz. 13.00.

 

 

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Organizatora postępowania, tj. Grupa Nowy Szpital spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 21 grudnia 2022 r. do godz. 12:00. Organizator dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej. Tabela exel powinna być przesłana w formie edytowalnej.
Data rozpoczęcia
09/12/2022
Ogłaszający przetarg
Grupa Nowy Szpital Holding SA ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, działający jako Pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze konkursu ofert na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Zapytania Ofertowego
Kryterium wyboru oferty
Łączona cena brutto poszczególnych pozycji
Termin wykonania zamówienia

Umowa zostanie zawarta na 24 miesiące.

Termin związania ofertą
60 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Berenika Szerniewicz, e-mail: bszerniewicz@nowyszpital.pl, tel. kom. 500 169 881.
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu