Tytuł / przedmiot przetargu

Dzierżawa urządzenia do zabiegów witrektomii przedniej oraz zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z sukcesywną dostawą materiałów medycznych na potrzeby Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie   Sp. z o.o.

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1 z dnia 04.01.2023

Dotyczy zmiany ilości wymaganych przez Zamawiającego  głowic.

Było: 4 sztuki

Jest: 7 sztuk

W związku z zaistniałą zmianą wymieniono załącznik: Szczegółowa Oferta Cenowa.

Zmiana nr 2 z dnia 18.01.2023 r.

Informujemy o zmianie adresu strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczona została  dokumentacja przetargowa: https://nowyszpital.pl/przetargi/

 

 

Termin i miejsce składania ofert
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej. Ofertę cenową wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać na adres mailowy: ejanuszaniec@nowyszpital.pl Ofertę należy złożyć najpóźniej do 10.01.2023 do godziny 12.00.
Data rozpoczęcia
30/12/2022
Ogłaszający przetarg
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno, NIP 8522526656, Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653 działający jako Pełnomocnik
Sposób prowadzenia przetargu
zapytanie ofertowe
Kryterium wyboru oferty
100% cena
Termin wykonania zamówienia

Konieczność dostawy sprzętu wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych szkoleń do 20.01.2023r.

Termin związania ofertą
120 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Ewa Januszaniec , tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185; e- mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi

Minimalne wymogi względem zakresu oferty:

  1. Okres dzierżawy urządzenia- 12 miesięcy (koszty, w trakcie trwania dzierżawy, związane z serwisem, naprawami, przeglądami i ubezpieczeniem urządzenia ponosi Wydzierżawiający). Dzierżawca opłacać będzie comiesięczny czynsz dzierżawny. Wymagane urządzeniem z przełącznikiem nożnym. Zamawiający dopuszcza w zaoferowanie dzierżawy urządzeń podemonstracyjnych, testowych, używanych o roku produkcji nie wcześniejszym niż 2020 r.
  2. Zamawiający wymaga zapewnienia w cenie dzierżawy 7 kompletnych zestawów wyposażenia urządzenia, o którym mowa w pkt 1 do wykonania  zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. W skład każdego z zestawów w szczególności wchodzi: głowica oraz zestaw do irygacji /aspiracji.
  1. Dodatkowo Oferent musi podać ofertę cenową (Lp. nr 2 i 2a-2… Formularza Szczegółowej oferty cenowej) na sprzedaż kolejnych zestawów, o których mowa w pkt 2 z  rozbiciem na poszczególne pozycje (elementy składowe zestawu) na wypadek konieczności zakupu przez Zamawiającego kolejnych zestawów. Dla zestawów / ich elementów  składowych nowych Zamawiający wymaga udzielenia min. 12 m-j, dla używanych: 6 m-j gwarancji. Zamawiający dopuszcza wycenę zarówno nowych elementów zestawów i/lub używanych.
  2. Spersonalizowany zestaw materiałów jednorazowego użytku do przeprowadzenia 1 zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji (Custom Pack) – min. 1200 sztuk/12 m-cy. Minimalny zakres elementów składowych Custom Pack wymagany przez Dzierżawcę, stanowi załącznik nr 2.
  3. Konieczność dostawy sprzętu wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych szkoleń do 20.01.2023r.

 

DRUKI DO POBRANIA : 

Formularz Ofertowy 2022-1009

Szczegolowa-oferta-cenowa-2022-1009

Załącznik nr 2 do Szczegółowej Oferty Cenowej 2022-1009

KLAUZULA RODO  2022-1009

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI: 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2

Rozstrzygnięcie przetargu

Oferta wybrana przez Zamawiającego należy do firmy:

Consultronix SA

ul. Przemysłowa 17

32-083 Balice