Tytuł / przedmiot przetargu

,,Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawami akcesoriów endoskopowych dla Jednostek należących do Grupy Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding.”

Zmiany w przetargu

Zmiana nr.1  z dnia 29.12.2022

Zmianie ulega termin składania ofert [pkt. 5.1.)  warunków zapytania ofertowego]:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Zapytania Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 05.01.2023 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert [pkt. 5.2.) warunków zapytania ofertowego]:

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 05.01.2023 r. o godzinie: 12:30.

Zmiana nr. 2 z dnia 17.01.2023

Informujemy o zmianie adresu strony internetowej Zamawiającego, na której mieszczą się wszystkie dokumenty: https://nowyszpital.pl/przetargi/

Nowy bezpośredni link do postepowania:

https://archiwum.nowyszpital.pl/przetargi/2022-1007/

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Organizatora postępowania, tj. Grupa Nowy Szpital spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 05 stycznia 2023 r. do godz. 12:00. Organizator dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej. Tabela exel powinna być przesłana w formie edytowalnej.
Data rozpoczęcia
19/12/2022
Ogłaszający przetarg
1 Zamawiający i Organizator: 1.1 Zamawiający: • Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin • Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o., ul. Ks. A. Kostki 33, 67-400 Wschowa • Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie Sp. z o.o., 66-440 Skwierzyna • Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią • Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o., ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn • Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o., ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno • Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o., ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa • Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz • Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin 1.2 Organizator: Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, działający jako pełnomocnik Zamawiających
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Przetargu, zwanymi w dalszej części „Warunkami”
Kryterium wyboru oferty
Łączona cena brutto poszczególnych pozycji
Termin wykonania zamówienia

Umowa zostanie zawarta na 12 miesiące.

Termin związania ofertą
60 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Piotr Kasprowicz, tel. kom. 503 456 029; e- mail: pkasprowicz@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu