Tytuł / przedmiot przetargu

Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego z przeznaczeniem na SOR Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o.

Zmiany w przetargu

ZMIANA NR 1 z dnia 06.12.2022

Zmianie uległ formularz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dotyczy  Zadania nr 1 pozycja 9 i 20

ZMIANA NR 2 z dnia 18.01.2023

Informujemy o zmianie adresu strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczone została cała dokumentacja przetargowa: https://nowyszpital.pl/przetargi/

Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 04.01.2023do godziny: 12.00.
Data rozpoczęcia
02/12/2022
Ogłaszający przetarg
Zamawiający: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. ,ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz, NIP 9552268113 Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A, ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653, działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 70 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu, zwanymi w dokumentacji „Warunkami”.
Kryterium wyboru oferty
Zamawiający nadaje kryteriom kryteriom wyboru oferty następujące rangi: Cena - 70%, gwarancja - 30%
Termin wykonania zamówienia

30 dni od dnia złożenia oficjalnego zamówienia przez zamawiającego

Termin związania ofertą
6 miesięcy
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Ewa Januszaniec , tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185; e- mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu

Zestawienie z otwarcia ofert ( postępowanie nr 2022-1005)

 

Dnia 04.01.2023 w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie,

o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

Wykaz poszczególnych zadań w przetargu:

 

 

Oferent Przedmiot zamówienia Ilość Kwota Gwarancja
Zadanie 1  Stiegelmeyer Sp. z o.o.

 

Szpitalne łózko elektryczne z materacem 4 szt. 96 854,40 zł 24
Zadanie 1 Arjohuntleigh Polska Sp. z o.o.

 

Szpitalne łózko elektryczne z materacem 4 szt. 102 623,54 zł 36
Zadanie 1 Famed Żywiec Sp. z o.o.

 

Szpitalne łózko elektryczne z materacem 4 szt. 99 912,96 zł 60
Zadanie 2 Stiegelmeyer Sp. z o.o. Wózek do przewozu pacjentów 1 szt. 12 582,00 zł 24
Zadanie 2 Famed Żywiec Sp. z o.o. Wózek do przewozu pacjentów 1 szt. 7 966,08 zł 60
Zadanie 2 Rexomed Sp. z o.o. Wózek do przewozu pacjentów 1 szt. 10 886,40 zł
Zadanie 3 Tech-Med. Sp. z o.o. Stojak na kroplówki 3 szt. 1 620,00 zł
Zadanie 3 Alvo Medical Sp. z o.o.

 

Stojak na kroplówki 3 szt. 3 029,40 zł 36
Zadanie 3 Rexomed Sp. z o.o. Stojak na kroplówki 3 szt. 3 175,20 zł 24
Zadanie 4 Alvo Medical Sp. z o.o.

 

Stelaż do worków foliowych 1 szt. 2 769,96 zł
Zadanie 5 Tech-Med. Sp. z o.o. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 1 szt. 6 426,00 zł 61
Zadanie 5 Alvo Medical Sp. z o.o.

 

Wózek reanimacyjny

z wyposażeniem

1 szt. 10 800,00 zł 36
Zadanie 5 Rexomed Sp. z o.o. Wózek reanimacyjny

z wyposażeniem

1 szt. 10 134,74 zł 24
Zadanie 6 Tech-Med. Sp. z o.o. Stolik zabiegowy ze stali nierdzewnej 2 szt. 6 568,20 zł
Zadanie 6 Alvo Medical Sp. z o.o.

 

Stolik zabiegowy ze stali nierdzewnej 2 szt. 18 978,90 zł 36
Zadanie 6 Rexomed Sp. z o.o. Stolik zabiegowy ze stali nierdzewnej 2 szt. 22 135,70 zł 24
Zadanie 7 Tech-Med. Sp. z o.o. Stolik opatrunkowy 2 szt. 5 907,60 zł 61
Zadanie 7 Alvo Medical Sp. z o.o.

 

Stolik opatrunkowy 2 szt. 3 650,40 zł 36
Zadanie 7 Rexomed Sp. z o.o. Stolik opatrunkowy 2 szt. 4 803,84 zł 24

 

Wyniki postępowania po etapie negocjacji: 

Oferent Przedmiot zamówienia Kwota Gwarancja Cena po negocjacjach
Zadanie 1  Stiegelmeyer Sp. z o.o.

 

Łózko elektryczne z materacem 96 854,40 zł 24 Bez zmian
Zadanie 1 Arjohuntleigh Polska Sp. z o.o.

 

 Łózko elektryczne z materacem 102 623,54 zł 36 Bez zmian
Zadanie 1 Famed Żywiec Sp. z o.o.

 

Łózko elektryczne z materacem 99 912,96 zł 60 94 748,40 zł
Zadanie 2 Stiegelmeyer Sp. z o.o. Wózek do przewozu pacjentów 12 582,00 zł 24 Bez zmian
Zadanie 2 Famed Żywiec Sp. z o.o. Wózek do przewozu pacjentów 7 966,08 zł 60 7 877,52 zł
Zadanie 2 Rexomed Sp. z o.o. Wózek do przewozu pacjentów 10 886,40 zł 24 Bez zmian
Zadanie 3 Tech-Med. Sp. z o.o. Stojak na kroplówki 1 620,00 zł 61 Bez zmian
Zadanie 3 Alvo Medical Sp. z o.o.

 

Stojak na kroplówki 3 029,40 zł 36 Bez zmian
Zadanie 3 Rexomed Sp. z o.o. Stojak na kroplówki 3 175,20 zł 24 Bez zmian
Zadanie 4 Alvo Medical Sp. z o.o.

 

Stelaż do worków foliowych 2 769,96 zł 36 Bez zmian
Zadanie 5 Tech-Med. Sp. z o.o. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 6 426,00 zł 61 6 372,00 zł
Zadanie 5 Alvo Medical Sp. z o.o.

 

Wózek reanimacyjny

z wyposażeniem

10 800,00 zł 36 Bez zmian
Zadanie 5 Rexomed Sp. z o.o. Wózek reanimacyjny

z wyposażeniem

10 134,74 zł 24 Bez zmian
Zadanie 6 Tech-Med. Sp. z o.o. Stolik zabiegowy ze stali nierdzewnej 6 568,20 zł 61 6 445,20 zł
Zadanie 6 Alvo Medical Sp. z o.o.

 

Stolik zabiegowy ze stali nierdzewnej 18 978,90 zł 36 Bez zmian
Zadanie 6 Rexomed Sp. z o.o. Stolik zabiegowy ze stali nierdzewnej 22 135,70 zł 24 Bez zmian
Zadanie 7 Tech-Med. Sp. z o.o. Stolik opatrunkowy 5 907,60 zł 61 4 320,00 zł
Zadanie 7 Alvo Medical Sp. z o.o.

 

Stolik opatrunkowy 3 650,40 zł 36 Bez zmian
Zadanie 7 Rexomed Sp. z o.o. Stolik opatrunkowy 4 803,84 zł 24 Bez zmian

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 2022-1005

Do realizacji  zadań  wybrano poniższych oferentów:

Oferent Przedmiot zamówienia Ilość Kwota Gwarancja Uwagi
Zadanie 1 Famed Żywiec Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 1,

34-300 Żywiec

Szpitalne łózko elektryczne z materacem 4 szt. 94 748,40 zł 60 brak
Zadanie 2 Famed Żywiec Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 1,

34-300 Żywiec

Wózek do przewozu pacjentów 1 szt.     7 877,52 zł 60 brak
Zadanie 3 Zakład Techniki Medycznej TECH-MED.

Ul.  E. Petersona  6A

85-862 Bydgoszcz

Stojak na kroplówki 3 szt. 1 620,00 zł 61 brak
Zadanie 4 Alvo Medical Sp. z o.o.

Ul. Południowa 21A

64-030 Śmigiel

Stelaż do worków foliowych 1 szt. 2 769,96 zł 36 brak
Zadanie 5 Zakład Techniki Medycznej TECH-MED.

Ul.  E. Petersona  6A

85-862 Bydgoszcz

Wózek reanimacyjny

z wyposażeniem

1 szt. 6 372,00 zł 61 brak
Zadanie 6 Zakład Techniki Medycznej TECH-MED.

Ul.  E. Petersona  6A

85-862 Bydgoszcz

Stolik zabiegowy ze stali nierdzewnej 2 szt. 6 445,20 zł 61 brak
Zadanie 7 Zakład Techniki Medycznej TECH-MED.

Ul.  E. Petersona  6A

85-862 Bydgoszcz

Stolik opatrunkowy 2 szt. 4 320,00 zł 61 brak